Bestill service på ditt Norcool produkt

Vennligst fullfør registreringen av din servicebestilling ved å fylle ut stegene nedenforDitt produkt

Serienummeret er plassert inne i kjøler, høyre side oppe.

Serienummeret står bak på kjøler oppe i hjørnet.

Serienummeret står bak på kjøler oppe i hjørnet.

Serienummeret er plassert inne i kjøler på høyre side oppe.

Serienummeret er plassert inne i kjøler, høyre side oppe.

Serienummeret er plassert inne i kjøler på høyre side oppe

Serienummer er plassert på høyre side i bunnen på kjøleren. Trekk ut nederste skuffen og les av serienummeret på bunnplaten.

Serienummeret er plassert inne i kjøler på høyre side oppe

Serienummer er plassert bak på vinskapet.

Serienummer er plassert bak front-dekselet på den varme siden. Skru av dekselet(4 skruer), og les av serienummeret.

Serienummer er plassert bak front-dekselet på den varme siden. Skru av dekselet(4 skruer), og les av serienummeret.

Serienummer er plassert bak dekselet på den varme siden. Vennligst skru av dekselet(4 skruer), og les av serienummeret.

Serienummer er plassert bak dekselet på den varme siden. Vennligst skru av dekselet(4 skruer), og les av serienummeret.

Serienummer er plassert på innsiden av døren oppe.

Serienummer står på innsiden av døra og begynner på 923...

Serienummer er plassert i dørramma.

Serienummeret er plassert inne i kjølehjørnet, på høyre side av bakveggen nede ved gulvet.

Serienummer er plassert på høyre side i bunnen på kjøleren. Trekk ut nederste skuffen og les av serienummeret på bunnplaten.

Serienummer er plassert på høyre side i bunnen på kjøleren. Trekk ut nederste skuffen og les av serienummeret på bunnplaten. S.no begynner på 8961*****

Serienummer på produktet

Korrekt serienummer på ditt produkt må fylles ut.Dokumentasjon av kjøpsdato

Kjøpsdato

Vi støtter filformatene JPG og PDF.

Ønsker du å laste opp bilder av feilen kan dette
gjøres etter at service er registert.

Skriv inn kontaktinformasjon og adresse der produktet befinner seg

Navn
Adresse
E-post kunde
Mobiltelefon

E-post forhandler


Felt merket med * må fylles ut.

Velg den feilbeskrivelse som passer best. Du får mulighet for tilleggsinformasjon på neste side

Velg feilbeskrivelse
Tilleggsinformasjon

 • Maks 250 tegn.

  Vennligst kontroller at opplysninger er korrekte

  Produkt

  Varenummer:
  Modell:
  Serienummer:
  Kjøpskvittering:
  Symptom: Kjøler ikke

  Personalia

  Navn:
  Gateadresse:
  Postnr/sted:
  E-post kunde:
  Mobiltelefon:

  Tillegg


  Vilkår

  Jeg aksepterer herved å måtte dekke servicekostnader hvis serienummer mangler på produktet, eller når følgende feil er årsak til bestilling av service:

  - Punktene i feilsøking og service ikke er utprøvd i henhold til brukerveiledningen for produktet.
  - Feilaktig installasjon.
  - Vedlikehold er ikke fulgt i henhold til brukerveiledning.
  - Tidligere kjøleteknisk inngrep av uautorisert person.
  - Produktet blir benyttet til annet enn hva det er ment for.
  - Ingen garanti eller reklamasjon i henhold til gjeldende lov.
  - Ingen feil på produktet.
  - produktet skal være tilgjengelig for servicepersonell uten noen form for
  demontering av kjøkkeninnredning.

  -


  Sikkerhetskode

  Oppgi sikkerhetskode du ser i bildet ovenfor for å bekrefte at du ikke er en robot.